Jeśli uległeś wypadkowi w pracy w Holandii, to jesteśmy w stanie udzielić Ci kompleksowej pomocy prawnej.

W wielu przypadkach pracodawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione w wyniku powstania obrażeń ciała na skutek wypadku w pracy, nawet jeśli wypadek zdarzył się z powodu nieuwagi pracownika.

Prawo niderlandzkie chroni pracowników w takich przypadkach. Jeśli pracodawca ponosi odpowiedzialność za wypadek, to przysługuje Ci odszkodowanie za poniesione straty oraz zadośćuczynienie.

Przeanalizujemy bezpłatnie Twoją sprawę i ustalimy czy należy Ci się odszkodowanie.

Od ponad 15 lat udzielamy pomocy polskim pracownikom, którzy pracując w Holandii doznali w wyniku wypadku przy pracy obrażeń ciała. Posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dzięki czemu gwarantujemy Ci możliwie jak najlepszą reprezentację Twoich interesów i uzyskanie należnego Ci odszkodowania.

Skontaktuj się z nami