Straty podlegające roszczeniom

Cover afbeelding

Uszkodzenie mienia:

Podczas wypadku może dojść do uszkodzenia na przykład twojego roweru, ubrania, telefonu, zegarka etc.

Te straty są kompensowane na podstawie bieżącej wartości tych przedmiotów.

Dochody:

Jeśli obrażenia powypadkowe uniemożliwiają Ci wykonywanie pracy zawodowej, może się to odbić na twoich zarobkach. Różnica występująca pomiędzy przychodami przed wypadkiem a przychodami po wypadku jest stratą podlegająca roszczeniom odszkodowawczym.

Czynności życia codziennego:

Jeśli obrażenia powypadkowe uniemożliwiają Ci wykonywanie pewnych czynności w domu lub przy domu i potrzebujesz w związku z tym pomocy osób trzecich, wtedy koszty tej pomocy zostaną włączone w roszczenia odszkodowawcze.

Dotyczy to również sytuacji gdy Twój partner na jakiś czas przejmie twoje obowiązki domowe.

Koszty leczenia:

Koszty leczenia powypadkowego, których nie pokrywa Twoje ubezpieczenie zdrowotne, podlegają zwrotowi w ramach procedury odszkodowawczej

Koszty podróży:

Wszystkie koszty podróży związane z obrażeniami powypadkowymi podlegają zwrotowi.

Różne inne wynagrodzenia:

Jeśli wypadek doprowadził do hospitalizacji masz prawo do wynagrodzenia za każdą dobę spędzoną w szpitalu.

Istnieje także możliwość roszczenia zwrotu dodatkowy kosztów wynikających z długiego przebywania w domu.

Zadośćuczynienie:

Jeśli doznałeś obrażeń powypadkowych masz prawo do zadośćuczynienia za ból i cierpienie.

Wysokość zadośćuczynienia zależy od powagi obrażeń oraz od stopnia ich wyleczenia.

Zadośćuczynienie jest z reguły wyliczane pod koniec procedury odszkodowawczej.

Skontaktuj się z nami