Jeśli doznałeś uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku drogowego zaistniałego nie z Twojej winy masz prawo do odszkodowania.

Możliwość uzyskania odszkodowania opiera się z reguły na ustaleniu odpowiedzialności cywilnej za wypadek (kwestii winy), lecz istnieją również inne sposoby, specyficzne ubezpieczenia, umożliwiające odzyskanie poniesionych strat.

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu odszkodowań za szkody osobowe i chętnie służymy Ci radą i pomocą. Ustalamy odpowiedzialność cywilną, wyliczamy poczynione straty i składamy roszczenia odszkodowawcze w towarzystwie ubezpieczeniowym strony przeciwnej.

Uderzenie w tył pojazdu w wypadku drogowym

Jeśli w wypadku drogowym samochód zostanie uderzony od tyłu, to mamy do czynienia z tak zwanym „domniemaniem winy”, które spoczywa na kierowcy jadącym z tyłu. Mówimy również o „odwróconym ciężarze dowodu”. Oznacza to, że kierowca jadący z tyłu musi udowodnić, że nie ponosi on winy. To trudne, ale możliwe w niektórych sytuacjach.

Odszkodowanie za szkody osobowe po wypadku drogowym

Twoje obawy po wypadku drogowym z obrażeniami ciała są różnorodne i rozległe. Oczywiście należy przede wszystkim skupić się na rekonwalescencji medycznej, czyli szybkim powrocie do zdrowia. Dobrze jest mieć wówczas obok siebie kogoś, kto zajmie się sprawami odpowiedzialności prawnej i szkody. Rolę tę może pełnić ekspert z Tijbout Letselschade: nasi eksperci udzielają porad w zakresie procedury szkód osobowych i uzyskania odszkodowania, do którego masz prawo. Nasza pomoc jest prawie zawsze bezpłatna.

Skontaktuj się z nami