Jeśli doznałeś uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku drogowego zaistniałego nie z Twojej winy masz prawo do odszkodowania.

Możliwość uzyskania odszkodowania opiera się z reguły na ustaleniu odpowiedzialności cywilnej za wypadek (kwestii winy), lecz istnieją również inne sposoby, specyficzne ubezpieczenia, umożliwiające odzyskanie poniesionych strat.

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu odszkodowań za szkody osobowe i chętnie służymy Ci radą i pomocą. Ustalamy odpowiedzialność cywilną, wyliczamy poczynione straty i składamy roszczenia odszkodowawcze w towarzystwie ubezpieczeniowym strony przeciwnej.

Skontaktuj się z nami