Uszkodzenie mienia

Podczas wypadku może dojść do uszkodzenia na przykład twojego roweru, ubrania, telefonu, zegarka etc.

Straty te są kompensowane na podstawie bieżącej wartości tych przedmiotów.

Dochody

Jeśli obrażenia powypadkowe uniemożliwiają Ci wykonywanie pracy zawodowej, może się to odbić na twoich zarobkach. Różnica występująca pomiędzy dochodami przed wypadkiem a dochodami po wypadku jest stratą podlegającą roszczeniom odszkodowawczym.

Czynności życia codziennego

Jeśli obrażenia powypadkowe uniemożliwiają Ci wykonywanie pewnych czynności w domu lub wokół domu i potrzebujesz w związku z tym pomocy osób trzecich, to wtedy koszty tej pomocy zostaną włączone w roszczenia odszkodowawcze.

Dotyczy to również sytuacji, gdy Twój partner na jakiś czas przejmie twoje obowiązki domowe.

Koszty leczenia

Koszty leczenia powypadkowego, których nie pokrywa Twoje ubezpieczenie zdrowotne, podlegają zwrotowi w ramach procedury odszkodowawczej.

Koszty dojazdów

Wszystkie koszty dojazdów związane z obrażeniami powypadkowymi podlegają zwrotowi.

Różne inne wynagrodzenia

Jeśli wypadek doprowadził do hospitalizacji masz prawo do wynagrodzenia za każdą dobę spędzoną w szpitalu.

Istnieje także możliwość roszczenia zwrotu dodatkowy kosztów wynikających z długiego przebywania w domu.

Zadośćuczynienie

Jeśli doznałeś obrażeń powypadkowych masz prawo do zadośćuczynienia za ból i cierpienie.

Wysokość zadośćuczynienia zależy od powagi obrażeń oraz od stopnia ich wyleczenia.

Zadośćuczynienie jest z reguły wyliczane pod koniec procedury odszkodowawczej.

Skontaktuj się z nami