Wypadek drogowy z Twojej winy; czy przysługuje Ci odszkodowanie?

Brałeś udział w wypadku drogowym, który Ty sam spowodowałeś?

Poniosłeś w wyniku tego wypadku (poważne) obrażenia ciała?

W niektórych przypadkach jest możliwość uzyskania odszkodowania za poniesione przez Ciebie obrażenia ciała. Ważne jest jednak wówczas, aby dla danego pojazdu zmotoryzowanego wykupione było ubezpieczenie SVI, czyli ubezpieczenie dla osób znajdujących się w pojeździe – kierowcy i pasażerów.

W tym artykule uzyskasz informacje na temat odzyskiwania szkody, w przypadku gdy Ty sam jesteś „sprawcą” wypadku drogowego.

Obrażenia ciała w wyniku wypadku drogowego.

Jeśli Ty sam spowodowałeś wypadek jako kierowca samochodu, motocykla lub innego pojazdu zmotoryzowanego, nie jest możliwe odzyskanie własnej szkody od strony przeciwnej czyli osoby lub osób, które brały udział w tym wypadku.

W takiej sytuacji każdy pasażer lub w przypadku motocykla lub motoroweru pasażer siedzący za kierującym, może dochodzić odszkodowania na podstawie odpowiedzialności cywilnej właściciela pojazdu zmotoryzowanego. Taka odpowiedzialność cywilna musi być obowiązkowo objęta ubezpieczeniem dla każdego pojazdu zmotoryzowanego. Jednak w tym przypadku, ubezpieczenie to, nie obejmuje / nie ubezpiecza Twoich własnych obrażeń.

Spowodowałeś wypadek drogowy: Jak zgłosić / odzyskać własną szkodę?

Jako „sprawca” wypadku drogowego, ważne jest, abyś dowiedział się, czy zostało wykupione dla pojazdu zmotoryzowanego który prowadziłeś, ubezpieczenie SVI (ubezpieczenie dla osób znajdujących się w pojeździe – kierowcy i pasażerów). Nie jest to standardowe ubezpieczenie obowiązkowe, takie jak ubezpieczenie WA czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jest to dodatkowe ubezpieczenie zapewniające, w większości przypadków, że otrzymasz pełne odszkodowanie za własne, poniesione w wypadku,  szkody / obrażenia, nawet jeśli Ty sam spowodowałeś wypadek (z innymi uczestnikami ruchu lub bez nich) oraz jeśli uczestniczyłeś w wypadku drogowym, w którym nie można wskazać winnego.

Dlatego zawsze warto wykupić to ubezpieczenie dodatkowe.

Uwaga: ubezpieczenie SVI to zupełnie co innego niż ubezpieczenie OIV (ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków dla osób znajdujących się w pojeździe). W przypadku ubezpieczenia OIV maksymalna kwota do wypłaty jest ustalona z góry i jest wypłacana w oparciu o procent trwałego inwalidztwa / trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Ubezpieczenie SVI natomiast pokrywa szkody z tytułu obrażeń ciała poniesionych przez Ciebie samego, łącznie z zadośćuczynieniem za ból i cierpienie.

Co pokrywa ubezpieczenie SVI?

W wielu przypadkach ubezpieczenie SVI obejmuje / pokrywa  rzeczywiste szkody poniesione przez Ciebie jako kierowcę biorącego udział w wypadku drogowym.

U niektórych ubezpieczycieli ochrona ubezpieczeniowa jest ograniczona na różnego typu składowe szkody, a niektóre ze szkód są czasami zupełnie wyłączone z odszkodowania.

Jednak większość polis ubezpieczenia SVI zapewnia pełne odszkodowanie za wszystkie składowe  poniesionych szkód, które kwalifikują się do odszkodowania na podstawie niderlandzkiego Kodeksu Cywilnego.

Obejmuje to m.in.: koszty leczenia, poniesione koszty dojazdów, opóźnienia w nauce / na studiach spowodowane poniesionymi w wypadku obrażeniami, zadośćuczynienie za ból i cierpienie, koszty związane z niezbędną pomocą w czynnościach domowych / czynnościach życia codziennego, utracone dochody.

Jak odzyskać szkody od ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia SVI?

Możemy pomóc Ci w określeniu zobowiązania ubezpieczyciela do zwrotu kosztów, na podstawie określonych w tym zakresie warunków.

Zadbamy również o odzyskanie Twojej szkody od ubezpieczyciela, u którego masz wykupione ubezpieczenie SVI. W tej sytuacji, to właśnie ten ubezpieczyciel jest strona przeciwną w postepowaniu i musi on zrekompensować Twoją szkodę.

Tijbout może bezpłatnie reprezentować Twoje interesy. Nasze koszty zadeklarujemy / odzyskamy od ubezpieczyciela SVI. Dlatego, w większości przypadków, Ty nie ponosisz żadnych kosztów związanych z czynnościami, które my dla Ciebie wykonujemy.

Masz dodatkowe pytania lub chciałbyś otrzymać nasze wsparcie w odzyskaniu Twojej szkody z tytułu poniesionych w wypadku drogowym obrażeń ciała?

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jakie masz możliwości.

Direct gratis advies?

+31 (0)36 530 24 37

Skontaktuj się ze specjalistą

[email protected]

Odpowiedź na wszystkie pytania w ciągu 24 godzin

Wyślij nam wiadomość

Skontaktuj się ze specjalistą