Odpowiedzialność pracodawcy w razie wypadku przy pracy. 

Wypadki w pracy zdarzają się dość często, ale dobry pracodawca zrobi wszystko, co w jego mocy, aby zapobiec wypadkom.

Jeśli jednak uległeś wypadowi przy pracy, dobrze jest wiedzieć, że możesz pociągnąć pracodawcę do odpowiedzialności.

Wyjaśnimy Ci, w jakim zakresie pracodawca jest odpowiedzialny za wypadek przy pracy i co Ty musisz zrobić, aby zgłosić swoja szkodę z tytułu poniesionych w wypadku przy pracy obrażeń ciała.

Co rozumiemy przez wypadek przy pracy?

Wypadek przy pracy to wypadek, który ma miejsce w godzinach pracy.

W wielu przypadkach można by zapobiec wypadkowi, gdyby pracodawca podjął odpowiednie kroki / środki.

Środki, które pracodawca może podjąć w tej kwestii, obejmują m.in. zapewnienie pracownikom odzieży ochronnej, ale także np. odpowiednie oznaczenie podłogi, która właśnie została umyta.

Jeśli ulegniesz wypadkowi przy pracy, możesz pociągnąć pracodawcę do odpowiedzialności.

Przykłady typowych wypadków przy pracy, za które pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, to :

  • upadek z rusztowania lub wysokiej drabiny;
  • uraz kończyny spowodowany przez maszynę;
  • narzędzia powodujące wypadki prowadzące do amputacji; wypadki z powodu wadliwych narzędzi / urządzeń
  • wypadki w wyniku kolizji / zderzeń z wózkami widłowymi.

Oczywiście Ty w pracy także ponosisz pewną odpowiedzialność.

Jeśli spadniesz ze schodów w pracy, ponieważ patrzyłeś w swój telefon podczas wchodzenia lub schodzenia po schodach, wówczas pracodawca nie jest za to odpowiedzialny.

Obowiązek pracodawcy do zapewnienia opieki /staranności

Pracodawca ma obowiązek dbać o swoich pracowników. Nazywamy to obowiązkiem zapewnienia opieki / staranności ze strony pracodawcy. Obowiązek ten oznacza, między innymi, że pracodawca musi starannie zorganizować / przygotować miejsce pracy. Jest on zobowiązany do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do udostepnienia sprzętu ochronnego. Ponadto pracodawca musi podać jasne instrukcje dotyczące korzystania ze sprzętu ochronnego oraz maszyn.

Pracownik z kolei może oczekiwać, że pracodawca sprawdzi/ skontroluje, czy pracownicy postępują zgodnie z instrukcjami i wskazówkami.

Jeżeli pracownik pociąga do odpowiedzialności pracodawcę z tytułu wypadku przy pracy, pracodawca musi w pierwszej kolejności udowodnić, że spełnił obowiązek zapewnienia opieki / staranności.

Odpowiedzialność pracodawcy w przypadku osób prowadzących działalność na własny rachunek ZZP’ers

Jeśli pracujesz na własny rachunek / prowadzisz własną działalność, nie ma umowy o pracę między pracodawcą a pracownikiem, ponieważ jednym z warunków samozatrudnienia jest tzw. brak stosunku władzy.

Niemniej jednak istnieje możliwość pociągnięcia zleceniodawcy do odpowiedzialności za wypadek przy pracy. Możesz wówczas powołać się na artykuł 658 kodeksu prawa cywilnego 7. Istota tego artykułu polega na tym, że pod pewnymi warunkami pracodawca ponosi odpowiedzialność nie tylko za swoich własnych pracowników, ale także za osoby, które wykonują  pracę podobną do pracy jego własnych pracowników.

Jak mogę pociągnąć pracodawcę do odpowiedzialności po wypadku przy pracy?

Po wypadku przy pracy należy pisemnie wezwać pracodawcę do odpowiedzialności za poniesioną szkodę. Do ofiary wypadku / poszkodowanego należy przedstawienie dowodów na to, że doszło do obrażeń ciała i że szkoda ta jest wynikiem wypadku przy pracy.

Pracodawca może wówczas spróbować wykazać w swojej obronie, że zrobił wszystko, co w jego mocy, aby dopełnić/ spełnić wymogi obowiązku opieki / staranności.

Relacja między pracodawcą a pracownikiem po wypadku przy pracy.

Wypadek przy pracy może mieć istotny wpływ na stosunki między pracodawcą a pracownikiem.

Z powodu bólu, szoku i żalu można czasem w emocjach powiedzieć coś, czego tak naprawdę nie zamierzało się powiedzieć. Dlatego jeśli ulegniesz wypadkowi przy pracy zawsze szukaj fachowej pomocy przedstawiciela prawnego, po to aby Twoja szkoda została profesjonalnie uregulowana.

Ubezpieczenie na wypadek obrażeń ciała

Roszczenia dotyczące obrażeń ciała powstałych w wyniku wypadku przy pracy są bardzo często zgłaszane.

Wielu pracodawców jest w związku z tym ubezpieczonych na wypadek obrażeń ciała i nie musi rekompensować szkód z tytułu wypadku przy pracy z własnych środków. Tym ważniejsze jest zatem, aby wszystkie strony w sprawie potrafiły odpowiednio uregulować / zająć się tą szkodą.

Biuro odszkodowań Tijbout ma ponad 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu spraw odszkodowawczych dotyczących wypadków przy pracy i możemy ocenić, czy Twój pracodawca jest odpowiedzialny za Twoje obrażenia ciała spowodowane wypadkiem przy pracy.

Oczywiście podejmując się Twojej sprawy zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby utrzymać dobre relacje z Twoim pracodawcą. Nasza pomoc jest dla Ciebie zupełnie bezpłatna.

Skontaktuj się z nami już dziś, a my ocenimy co możemy dla Ciebie zrobić.

Direct gratis advies?

+31 (0)36 530 24 37

Skontaktuj się ze specjalistą

[email protected]

Odpowiedź na wszystkie pytania w ciągu 24 godzin

Wyślij nam wiadomość

Skontaktuj się ze specjalistą