Art. 185 ustawy o ruchu drogowym (WVW); ochrona „słabszych” użytkowników dróg.

Piesi i rowerzyści (oraz rowerzyści na rowerach elektrycznych) są słabszymi uczestnikami ruchu drogowego w porównaniu do ruchu zmotoryzowanego, takiego jak skutery, motorowery, samochody i motocykle. W razie wypadku drogowego z udziałem pojazdu zmotoryzowanego, rowerzysta i / lub pieszy będą bardziej narażeni na obrażenia ciała  niż kierowca samochodu lub motocyklista. Artykuł 185 WVW uwzględnia tych „słabszych” użytkowników dróg, zapewniając im dodatkową ochronę prawną.

W tym artykule powiemy Ci więcej na ten temat oraz poinformujemy Cię  do czego masz prawo jako „słabszy” użytkownik drogi gdy ulegniesz wypadkowi.

Odpowiedzialność za wypadki drogowe.

Artykuł 185 WVW reguluje odpowiedzialność właściciela pojazdu zmotoryzowanego w przypadku kolizji z niezmotoryzowanym użytkownikiem drogi, takim jak rowerzysta i/lub pieszy. Krótko mówiąc, jeśli rowerzysta lub pieszy brał udział w wypadku drogowym ze zmotoryzowanym użytkownikiem drogi, prawie zawsze ma prawo do odszkodowania w wysokości co najmniej 50% poniesionej szkody, niezależnie od winy. Więc nawet jeśli Ty, jako rowerzysta lub pieszy, sam spowodowałeś wypadek, w większości przypadków nadal przysługuje Ci odszkodowanie. Jeśli uraz osoby niezmotoryzowanej jest poważny, to tak zwana billijkheidscorrectie może zapewnić, że zostanie zrekompensowany wyższy procent szkody.

Naturalnie, w pierwszej kolejności analizowane są błędy popełnione przez obie strony w ramach przepisów o ruchu drogowym. Jeśli zostanie ustalone, że kierowca pojazdu zmotoryzowanego jest winny, to wówczas zostanie zrekompensowane pieszemu lub rowerzyście 100% wyrządzonej mu szkody.

Kto żąda odszkodowania musi przedstawić dowody. Co to oznacza?

W przypadku wypadku drogowego z udziałem dwóch zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego należy zawsze wskazać sprawcę wypadku. Nie jest to konieczne, jeżeli Ty jako „słabszy” użytkownik drogi brałeś udział w wypadku drogowym z udziałem pojazdu zmotoryzowanego. Jako pieszy lub rowerzysta nie musisz udowadniać, że jesteś niewinny, ponieważ punktem wyjścia jest to, że pełna odpowiedzialność spoczywa na pojeździe zmotoryzowanym. Artykuł 185 WVW chroni Cię jako „słabszego” użytkownika drogi.

Jeżeli nie znasz numerów rejestracyjnych pojazdu lub danych kontaktowych osoby, która spowodowała wypadek, musisz być w stanie udowodnić, że wypadek był spowodowany przez pojazd zmotoryzowany. Można wówczas wystąpić o odszkodowanie z Funduszu Gwarancyjnego Waarborgfonds Motorverkeer.

Czy masz prawo do odszkodowania, jeśli Ty jako niezmotoryzowany użytkownik drogi spowodowałeś wypadek?

Artykuł 185 WVW jest formą odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, dlatego też, jak opisano wcześniej, nie trzeba wykazać winy zmotoryzowanego użytkownika drogi, aby ustalić obowiązek wypłaty odszkodowania w wysokości co najmniej 50%. W wyjątkowych przypadkach szkoda poniesiona przez Ciebie, jako „słabszego” użytkownika drogi, nie zostanie zrekompensowana, w przypadku wystąpienia siły wyższej po stronie zmotoryzowanego użytkownika drogi lub w przypadku Twojego zamierzonego / rozmyślnego lekkomyślnego zachowania. Jest to coś, co ubezpieczyciel pojazdu zmotoryzowanego musiałby wówczas udowodnić/wykazać. Te wyjątki nie są łatwo akceptowane w praktyce. Jako niezmotoryzowany użytkownik drogi, który doznał obrażeń, jesteś zazwyczaj chroniony.

Dziecko jako pieszy lub (młody) rowerzysta biorący udział w wypadku z udziałem pojazdu zmotoryzowanego.

Najbardziej narażeni użytkownicy dróg są dobrze chronieni na mocy art. 185 WVW. Jeszcze lepiej chronione są dzieci w wieku poniżej 14 lat, które uczestniczą w ruchu drogowym jako piesi lub rowerzyści. Nawet jeśli dziecko spowodowało wypadek, pojazd zmotoryzowany ponosi 100% odpowiedzialności.

W przypadku dzieci powyżej 14 lat obowiązuje standardowa odpowiedzialność w wysokości co najmniej 50% (i oczywiście do 100%).

Jeśli Ty lub Twoje dziecko uległeś wypadkowi drogowemu, jako rowerzysta lub pieszy i poniosłeś w wyniku tego wypadku obrażenia ciała chętnie pomożemy Ci w ocenie odpowiedzialności i uzyskaniu odszkodowania.

Prosimy o kontakt w tej sprawie.

Direct gratis advies?

+31 (0)36 530 24 37

Skontaktuj się ze specjalistą

[email protected]

Odpowiedź na wszystkie pytania w ciągu 24 godzin

Wyślij nam wiadomość

Skontaktuj się ze specjalistą